مزایای بخاری های برقی نسبت به بخاری های گازی

برای اینکه بتوانیم بخاری های برقی را به بخاری های گازی ترجیح دهیم، بایستی یک سری مزیت و قابلیت هایی در هیتر های برقی بیابیم که در بخاری های گازی نباشد.


هیتر برقی کوچک


یکی از این مزایا طراحی سبک و جمع و جور هیتر ها و اشغال فضای خیلی کم نسبت به بخاری های گازی است.

مزیت بعدی که یکی از مهم ترین مزایا به حساب می آید، این است که با داشتن هیتر برقی دیگر نگران نشت گاز به محیط و امکان گازگرفتگی و خفگی نخواهیم بود.


مینی هیتر برقی


بخاری های گازی با خشک کردن هوای اتاق باعث بروز آلرژی و افزایش احتمال سرماخوردگی میباشد، در صورتی که بخاری های برقی نه تنها هوا را خشک نمیکند بلکه باعث حفظ رطوبت هم میشوند.


بخاری برقی


خرید محصول

شاید تصور کنید که بخاری های برقی نسبت به نمونه های گازی، پر مصرف هستند در حالی که هیتر برقی خانگی کاملا کم مصرف بوده و قابلیت اتوماتیک بودن آن نیز به صرفه جویی بیشتر می افزاید، چرا که هنگامی که دمای محیط به حد مطلوب رسید به طور خودکار خاموش میشود.


هیتر برقی کم مصرف


خرید محصول

طراحان و سازندگان بخاری های برقی پنکه ای، امکان چرخش به چپ و راست را هم فراهم آورده اند که همین قابلیت سبب تسریع گرم شدن محیط میشود.

قیمت بخاری برقی کم مصرف 69000 تومان و مینی هیتر برقی 55000 تومان هم مزید بر علت شده تا آن را به بخاری های گازی ترجیح دهیم.