1

کباب پز گازی ذغالی پلین

استفاده از کباب پز های دوگانه سوزی که هم با گاز (شهری و کپسولی) کار می کنند و هم با ذغال قابل استفاده می باشند مزایایی دارد که شما می توانید در منزل یا ویلا و جایی که به گاز دسترسی دارید یا کپسول به همراه دارید از حالت گازی آن استفاده کنید و در جاهایی که نه کپسول دارید و نه به گاز شهری دسترسی دارید به راحتی با ریختن ذغال در قسمت منقل آن کار خود را راه بیندازید. این محصول دارای موتور گردان 5 موتوره اتوماتیک می باشد که امکان قرار دادن و چرخش 7 عدد سیخ کبابی یا جوجه را همزمان فراهم می کند بدون آنکه نیازی باشد بالای سر کباب بنشینید و مرتب آن را بچرخانید تا تمامی نواحی سیخ خوب پخته شود چرا که کباب پز گازی ذغالی پلین این کار را به راحتی برای شما انجام می دهد و در دو جهت سیخ ها را در زمان هایی مشخص می چرخاند. 

ادامه مطلب...
1